SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

201.

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 153/ 09), članka 28. točke 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 i 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a u svezi Naputka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (KLASA: 302-02/13-01/670, URBROJ: 538-05-1/0120-14-7 od 18. rujna 2014. godine), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o produljenju važenja Razvojne strategije
Primorsko-goranske županije 2011. - 2014.

I.

Produžuje se važenje Razvojne strategije Primorsko- goranske županije 2011.-2014. (»Službene novine« broj 3/ 11) sve do ispunjenja zakonskih pretpostavki za donošenje županijskih razvojnih strategija i samog donošenja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2020.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-11

Rijeka, 18. prosinca 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=00001&odluka=201
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr