SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA ČAVLE

76.

Na temelju članka 201. st.1 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije 20/14 i 26/14), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 10. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Čavle sa Zakonom o prostornom uređenju

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Čavle (SNPGŽ 22/01) i III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle (SNPGŽ 2/13) sa člankom 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) (u daljnjem tekstu: usklađenje Prostornog plana).

Članka 2.

Usklađenjem je potrebno odrediti neuređene dijelove na neizgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja određenih planom.

Članak 3.

Nositelj izrade usklađenja Prostornog plana je Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle.

Članak 4.

Izrada usklađenja Prostornog plana povjerit će se Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Rok za izradu usklađenja prostornog plana je 60 dana od dana dostave podataka izrađivaču usklađenja Prostornog plana o opremljenosti građevinskih područja osnovnom infrastrukturom.

Članak 6.

Sredstva za izradu usklađenja Prostornog plana osigurat će se u Proračunu Općine Čavle za 2015. godinu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/14-01/16

URBROJ:2170-03-14-01-15

Čavle, 10. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr