SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA ČAVLE

75.

Temeljem članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14) i čl. 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ br. 20/14, 26/14) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 10. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle
za 2015. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Čavle za 2015. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 60.000,00 kuna.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednak godišnji iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća u 2015. godini utvrđuje se godišnji iznos sredstava u iznosu od 4.000,00 kune.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Čavle za 2015. godinu razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/10-01/16

UR.BROJ: 2170-03-14-01-12

Čavle, 10. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr