SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA ČAVLE

69.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/ 11, 90/11,144/12 i 94/13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 10. prosinca 2014. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
u 2015. g. u Općini Čavle

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2015. g. na području Općine Čavle.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/10-01/16

UR.BROJ: 2170-03-14-01-6

Čavle, 10. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr