SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA BAŠKA

70.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11), članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13) općinski načelnik Općine Baška, dana 11. prosinca 2014. godine, donio je

PLAN
prijma u službu u 2015. godini

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška u 2015. godini.

II.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Općine Baška, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška predviđeno ukupno 14 službeničkih radnih mjesta i 1 namještenik, od kojih je, na dan 11. prosinca 2014. godine, 8 službeničkih radnih mjesta popunjeno na neodređeno vrijeme, a 2 na određeno vrijeme.

III.

U 2015. godini planira se prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima u Jedinstveni upravni odjel planira se zaposlenje na neodređeno vrijeme:

.u Ured načelnika - radno mjesto »voditelj/ica Ureda« - 1 izvršitelj/ica,

.u Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - radno mjesto »viši stručni suradnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - 1 izvršitelj/ica,

.u Odsjek za proračun, financije i računovodstvo - radno mjesto »referent za računovodstvene poslove, te razrez i naplatu općinskih poreza« - 1 izvršitelj/ica,
sve u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, te potrebnoj stručnoj spremi, odnosno uvjetima utvrđenima istim.

IV.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i na web stranici Općine Baška.

KLASA: 119-01/14-01/1

UR.BROJ: 2412-03-02/1-14-1

Baška, 11. prosinca 2014.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr