SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA BAŠKA

66.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici od 10. prosinca 2014. godine donijelo je

PRORAČUN ZA 2015. I PROJEKCIJE
ZA 2016. I 2017. GODINU

Članak 1.

U sažetku Općeg dijela proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja prikazani su ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdaci, na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i raspoloživa sredstva prethodnih godina, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Proračun Općine Baška za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 021-05/14-01/13

Ur.broj: 2142-03-01/1-14-7

Baška, 10. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić. v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr