SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA BAŠKA

65.

Na temelju članka 114 b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 10. prosinca 2014. godine donijelo je

II. Izmjene i dopune
Plana raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2014. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu («Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 06/14, 17/17), članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Baška za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 3.732 kuna i to po osnovi površine objekata u kojem se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline. Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se po aktivnostima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/13

URBROJ: 2142-03-01/1-14-6

Baška, 10. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr