SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

199.

Na temelju članka 13. stavka 3. - 5. Odluke o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 36/14), Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU
NAGRADA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE U 2014. GODINI

Ovim javnim pozivom objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2014. godini.

Nagrade se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća, zasluge i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled županije, promicanju županije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima županije te uspjehe u njihovom radu i djelovanju.

Nagrade se ne dodjeljuju dužnosnicima kako su definirani u zakonu kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa za vrijeme trajanja njihova mandata.

Nagrade se u pravilu ne dodjeljuju članovima predstavničkih tijela jedinica lokalna i područne (regionalne) samouprave za trajanja njihova mandata, kao ni ustanovama, trgovačkim društvima, udrugama, zadrugama i drugim oblicima organiziranja kojih je Županija (su)osnivač ili član.

Nagrade Primorsko-goranske županije su: nagrada za životno djelo i godišnja nagrada.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO dodjeljuje se istaknutim fizičkim osobama koje su svojim dugogodišnjim radom i djelovanjem ili određenim postignućem dali izuzetan doprinos u području znanosti, kulture i tehničke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, gospodarstva, humanitarnog rada, promicanja mira i tolerancije, zaštite okoliša te drugim oblicima društvenog rada, i čiji dugogodišnji rad i djelovanje odnosno doprinos predstavlja trajno dobro od značaja za županiju.

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti fizičkim osobama koji prebivaju na području županije ili su na njenom području proveli dio života tijekom kojeg su postigli ostvarenja za koje se nagrada dodjeljuje.

GODIŠNJA NAGRADA dodjeljuje se fizičkim i pravim osobama za izuzetno postignuće u području znanosti, kulture i tehničke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, gospodarstva, humanitarnog rada, promicanja mira i tolerancije, zaštite okoliša te drugim oblicima društvenog rada ostvareno tijekom prethodne godine.

Godišnja nagrada može se dodijeliti i grupi fizičkih ili pravnih osoba ako je određeno postignuće rezultat njihovog zajedničkog rada.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade za životno djelo i Godišnje nagrade imaju članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, klubovi članova Županijske skupštine, župan, zamjenici župana, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave u županiji te pravne osobe sa sjedištem u županiji.

Prijedlog za dodjelu nagrada podnosi se u pisanom obliku i isti mora obavezno sadržavati:

. ime i prezime odnosno naziv te prebivalište odnosno sjedište predlagatelja

. ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu (u daljnjem tekstu: predloženik)]

. životopis predloženika;

. vrstu nagrade i područje za koje se predlaže;

. pisano obrazloženje i opis rada, djelovanja i postignuća radi kojih se predlaže dodjela nagrade;

. prijedlog teksta pisanog priznanja.

Ovlašteni predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti i odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje opis rada, djelovanja i postignuća predloženika (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.).

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se najkasnije do 13. veljače 2015. godine na adresu: PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, URED ŽUPANIJE, »Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Primorsko-goranske županije u 2014. godini«, Adamićeva 10, Rijeka ili putem pisarnice Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2.

Klasa: 021-04/14-07/14

Ur. broj: 2170/1-01-01/2-14-1

Rijeka, 9. prosinca 2014.

Predsjednik
Odbora za izbor, imenovanja
i dodjelu povelja i priznanja

Loris Rak, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=915&mjesto=00001&odluka=199
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr