SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 37. Petak, 5. prosinca 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

199.

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 4. stavka 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04 i 82/05), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/14), župan Primorsko-goranske županije dana 1. prosinca 2014. godine, donio je

P L A N
upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske
županije za 2015. godinu

Članak 1.

Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.

Izvanredno upravljanje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja, te izradu prijedloga granice pomorskog dobra kao i njezinu provedbu.

Upravljanjem pomorskim dobrom stvaraju se uvjeti za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti na pomorskom dobru.

Donošenje ovog Plana pridonosi očuvanju i promicanju pomorske tradicije Primorsko-goranske županije, održavanju lučkog i izvan lučkog područja pomorskog dobra, zadovoljenju preduvjeta za poticanje gospodarskih djelatnosti utvrđivanjem granica pomorskog dobra i davanjem koncesija na pomorskom dobru, zaštiti mora, morske obale i okoliša, a sve u skladu s Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije i Prostornim planom Primorsko- goranske županije.

Članak 2.

Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (dalje u tekstu: Plan) obuhvaća:

I.Plan utvrđivanja granica pomorskoga dobra,

II.Plan davanja koncesija na pomorskom dobru,

III.Plan prihoda i rashoda za upravljanje pomorskim dobrom.

I. PLAN UTVRĐIVANJA GRANICA POMORSKOG DOBRA

Članak 3.

Plan utvrđivanja granica pomorskog dobra u Primorsko- goranskoj županiji izrađuje se temeljem članka 4. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04 i 82/05) i obuhvaća aktivnosti:

a)      Izrada prijedloga granica pomorskog dobra

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 12.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 022-04/14-01/44

URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-15

Rijeka, 1. prosinca 2014.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=914&mjesto=00001&odluka=199
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr