SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
OPĆINA DOBRINJ

52.

Temeljem članka 16 i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 31. i 92. Statuta (»Službene novine« Primorsko -goranske županije broj 35/09, 10/13 i 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 53/10, 10/13 i 36/ 13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 8. sjednici dana 27. studenoga 2014. godine donosi

II. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015.-2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu za 2014. godinu i projekcije za 2015.-2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/13 i 15/14), članak 1. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

 

Ove Izmjene Proračuna za 2014. godinu stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

 

Klasa:  400-08/14-161/01

Ur. broj:  2142-04-05-14-31

Dobrinj, 27. studenoga  2014.

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

 

Zoran Kirinčić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr