SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
OPĆINA DOBRINJ

64.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11,56/ 13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proč. tekst) članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ br 35/09, 10/13, 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ br 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 12. sjednici održanoj 27. studenoga 2014. godine, donosi

II. IZMJENE PROGRAMA IZGRADNJE
VODNIH GRAĐEVINA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu (SN PGŽ 49/13 i 15/14) članak 2. mijenja se i glasi:

»U 2014. godini na području Općine Dobrinj financirat će se gradnja sljedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda kroz program 1016, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/14-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-14-43

Dobrinj, 27. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr