SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
OPĆINA DOBRINJ

60.

Na temelju čl. 16. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 35/09) Vijeće Općine Dobrinj na 12. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2014. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u zdravstvu na području Općine
Dobrinj za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj za 2014. godinu 1008 (»SN PGŽ« 49/13 i 15/14) čl. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za provođenje redovnih aktivnosti (A), tekućeg (T) i kapitalnog projekta (K) iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj za 2014. godinu i utrošiti će se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa:400-08/14-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-14-39

Dobrinj, 27. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr