SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
OPĆINA DOBRINJ

56.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine « broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12, 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 9.i 48. Zakona o proračunu (NN 87/08.i 136/12.), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09., 10/13, 36/ 13) i čl.35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 12. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2014. godine donosi

II. IZMJENE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 1004 (»SN PGŽ« 49/13 i 15/14) čl. 1. st. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj, a sastoje se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 400-08/14-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-14-35

Dobrinj, 27. studenoga 2014.

VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr