SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
OPĆINA FUŽINE

64.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine br. 125/11) i članka 35. Statuta Općine Fužine («Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 23/09, 30/09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Fužine na svojoj sjednici od 26. studenog donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Fužine

Članak 1.

U Odluci o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/97, 18/98, 46/07, 03/08, 30/09, 43/10, 44/ 13 i 31/14 ) u čl. 7. st. 3. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. obvezu ponuđača da da izjavu da će najkasnije na dan predaje prostora u posjed uplatiti na račun Općine Fužine iznos u visini iznosa 6 (šest) mjesečnih zakupnina unaprijed za razdoblje dok ugovor o zakupu traje kao osiguranje za uredno podmirenje zakupnina i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade i ostalih usluga i naknada za korištenje poslovnog prostora;«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Zakupcima poslovnih prostora koji imaju važeći Ugovor o zakupu priznaju se ranije dostavljeni instrumenti osiguranja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-14-22

Fužine, 26. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr