SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
OPĆINA FUŽINE

50.

Na temelju članka 1. i članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 26. studenog 2014. godine, donosi

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba Općine Fužine
u kulturi za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/13 i 15/14) u članku 4. mijenja se sljedeće:

-u tekstu iznos »316.893,00 kn« zamjenjuje se iznosom »279.696,30 kn«.

Članak 2.

U članku 5. mijenja se sljedeće:

-pod rednim brojem 8. Klub 138. Brigade HV Goranski risovi iznos »1.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »803,30 kn«,

-pod rednim brojem 9. Goranska kiparska radionica iznos »11.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »10.000,00 kn«,

-pod rednim brojem 10. Tisak Monografije naselja Lič u iznosu »30.000,00 kn«, briše se,

-pod rednim brojem 11. Udruga »Zeleni i mladi« iznos »10.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »6.500,00 kn«.,

-u stavci »UKUPNO« iznos »316.893,00 kn« zamjenjuje se iznosom « 279.696,30 kn«.

Članak 3.

Druge izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/14-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-14-07

Fužine, 26. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr