SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
OPĆINA FUŽINE

47.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 26. studenoga 2014. godine, donosi

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području
Općine Fužine za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/13 i 15/14) u članku 2. mijenja se sljedeće:

-pod točkom 1. Komunalna naknada iznos »1.900.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.980.000,00 kn«,

-pod točkom 2. Grobna naknada iznos »120.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »80.000,00 kn«,

-u stavci UKUPNO iznos »2.020.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »2.060.000,00 kn«.

Članak 2.

U članku 3. mijenja se sljedeće:

Pod 1. Održavanje javnih površina iznos od »210.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »327.000,00 kn«

Pod 2. Održavanje nerazvrstanih cesta

-pod 2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta iznos »50.000,00 kn« zamjenjuje se sa iznosom »42.000,00 kn«,

-pod 2.2. Popravci nerazvrstanih cesta iznos »80.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »190.000,00 kn«,

-stavka pod 2.3. Signalizacija i putokazi u iznosu od 10.000,00 kn, briše se,

-u stavci UKUPNO iznos »140.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »232.000,00 kn«.

Pod 5. Javni objekti

-pod 5.1. Održavanje javnih objekata iznos »313.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »774.000,00 kn«,

-pod 5.2. Električna energija iznos »90.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »75.000,00 kn«,

-pod 5.4. Opskrba vodom iznos »15.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »40.000,00 kn«,

-iza točke 5.4. dodaje se točka 5.5. koja glasi »Osiguranje - objekti u iznosu od 36.000,00 kn«,

-iza točke 5.5. dodaje se točka 5.6. koja glasi »Sustav upravljanja energijom u iznosu od 14.000,00 kn«,

-u stavci UKUPNO iznos »503.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.024.000,00 kn«.

Pod 6. Održavanje groblja iznos »50.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »75.000,00 kn«.

Pod 7. Zaštita okoliša

-pod 7.2. Odvoz krupnog komunalnog odvoza iznos »20.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »10.000,00 kn«,

-pod 7.5. Ostale komunalne usluge iznos »5.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.000,00 kn«,

-pod 7.6. Hitne intervencije iznos »5.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.000,00 kn«,

-stavka pod 7.7. Sufinanciranje odlagališta Sović Laz u iznosu od 20.000,00 kn, briše se,

-iz točke 7.7. dodaje se nova točka 7.8. koja glasi »Veterinarske usluge u iznosu od 35.000,00 kn«,

-u stavci UKUPNO iznos od »119.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »116.000,00 kn«.

Pod 8. Ostale usluge

-pod 8.1. Intelektualne usluge iznos »20.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »21.000,00 kn«,

-pod 8.2. Geodetsko-katastarske usluge iznos »90.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »100.000,00 kn«,

-pod 8.3. Troškovi procjena, legalizacije, izrada prostorne dokumentacije iznos »144.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »107.000,00 kn«,

-pod 8.4. Ostale komunalne usluge iznos »55.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »58.000,00 kn«

-u stavci UKUPNO iznos »309.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »286.000,00 kn«.

Pod stavkom SVEUKUPNO iznos »2.020.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »2.060.000,00 kn«.

Članak 3.

Druge izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-14-04

Fužine, 26. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr