SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
OPĆINA FUŽINE

46.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 26. studenoga 2014. godine, donosi

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području
Općine Fužine za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2014. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 44/ 13 i 15/14) u članku 2. mijenja se sljedeće:

-pod točkom 1. Komunalni doprinos iznos »600.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »570.000,00 kn«,

-pod točkom 2. Šumski doprinos iznos »300.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »325.000,00 kn«,

-iza točke 2. dodaje se nova točka koja glasi »3. Ostali prihodi (pomoći) u iznosu od 137.000,00 kn«

-u stavci UKUPNO iznos »900.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.032.000,00 kn«.

Članak 2.

U članku 3. mijenja se sljedeće:

Pod 1. Javne površine

-pod 1.2. Otplata glavnice kredita (namjena: Park Za Goricom, Adrenalinski centar) iznos »152.658,00 kn« zamjenjuje se iznosom »272.898,00 kn«,

-pod »1.3. Javne površine tekst »(Kolodvorska ulica, nogostupi)« zamjenjuje se tekstom »(Kolodvorska ulica, nogostupi, ograda igralište pod branom)« u iznosu od 72.000,00 kn,

-u stavci UKUPNO iznos »252.658,00 kn« zamjenjuje se iznosom « 344.898,00 kn«.

Pod 2. Javna rasvjeta

-pod 1.2. Proširenje javne rasvjete na dionici naselja Fužine, ul. Vrelska k.br. 2 i naselja Vrata k.br. 1 iznos »90.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »140.000,00 kn«,

-u stavci UKUPNO iznos »90.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »140.000,00 kn«.

Pod 3. Nerazvrstane ceste

-pod 3.1. Izgradnja nerazvrstanih cesta (Turistička cesta, Donje selo, Vrelska - gl.projekt ) iznos »100.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »325.000,00 kn«,

-stavka pod 3.2. Otkup zemljišta (zaobilaznica Fužine) u iznosu od 200.000,00 kn briše se,

-pod 3.3. Otplata glavnice kredita (namjena: izgradnja ceste Bajer-Mostići-Donje selo iznos »192.342,00 kn« zamjenjuje se iznosom »212.102,00 kn«

-u stavci UKUPNO iznos »492.342,00 kn« zamjenjuje se iznosom »537.102,00 kn »

Pod 4. Groblja

-stavka pod 4.1. Projektna dokumentacija u iznosu od 15.000,00 kn briše se,

-pod 4.2. Groblje Fužine - otkup zemljišta iznos »50.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »10.000,00 kn«,

-u stavci UKUPNO iznos »65.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »10.000,00 kn«.

Pod stavkom SVEUKUPNO iznos »900.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.032.000,00 kn«.

Članak 3.

Druge izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-14-03

Fužine, 26. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr