SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

54.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije 12/13 i 18/14), Oleg Butković, dipl. ing., gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, po ishodovanoj Suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje Područni ured za zaštitu i spašavanje, Rijeka, od 24. studenoga 2014. godine, dana 28. studenoga 2014. godine, donosi

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Grad) s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Grada su:

1.Stožer zaštite i spašavanja Grada Novog Vinodolskog

2.Zapovjedništvo Civilne zaštite Grada

3.Dobrovoljno vatrogasno društvo San Marino

4.Civilna zaštita Grada: postrojba opće namjene, povjerenici civilne zaštite, voditelj skloništa

5.Dom zdravlja PGŽ - Ambulante opće medicine u Novom Vinodolskom

6.Hrvatska gorska služba spašavanja

7.Gradsko društvo Crvenog križa Grada Novog Vinodolskog

Članak 3.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Grada.

S ostalim pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada (navedenim u točki 6. i 7.) zaključuje se ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Grada.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Grada.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofa i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Članak 4.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira gradonačelnik Grada uz stručnu pomoć Stožera zaštite i spašavanja Grada.

U katastrofama i velikim nesrećama gradonačelnik Grada izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Grada.

Članak 5.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada su:

1. KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski

2. KTD Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski

3. Dezinsekcija d.o.o.

4. IND-Eko d.o.o.

5. Ronilački centar DS

6. Ronilački klub Novi

7. Lovačko društvo Gradina

8. Lovačko društvo Košutnjak

9. Veterinarska stanica Crikvenica

10. ETG d.o.o.

11. SIMTRADE d.o.o.

12. Autotrans d.o.o.

13. Hoteli Novi d.d. u stečaju

14. Hoteli Novi d.o.o.

15. Pekara Novi

16. Pekara Sv. Stipan

17. Luje d.o.o.

18. Plodine d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

19. Lidl d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

20. Konzum d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

21. Tomy d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

22. DM - prodajni centar Novi Vinodolski

23. Narodna čitaonica i knjižnica

24. Osnovna škola Ivana Mažuranića

25. Dječji vrtić Fijolica

26. Dječji dom Braće Mažuranić

Pravne osobe i ostali subjekti iz članka 5. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama iz članka 2. istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada.

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Grada.

Članak 6.

Prava i obveze uredit će se sukladno odredbama:

-članka 55. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10)

-Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (NN 86/06)

-Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknada troškova mobiliziranih građana (NN 91/06).

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine PGŽ« broj 13/12).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 814-01/12-01/2

Ur. broj: 2107/02-04-14-3

Novi Vinodolski, 28. studenoga 2014.

Gradonačelnik

Oleg Butković, dipl. ing.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=913&mjesto=51250&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr