SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3

3.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01) i članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 61. sjednici održanoj dana 18. siječnja 2005. godine donijelo je

PLAN
nabave Grada Novi Vinodolski za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2005. godinu

I.

Planom nabave Grada Novi Vinodolski za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu i čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 200.000,00 Kn. U vrijednost nabave nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

II.

Grad Novi Vinodolski provodit će postupak nabave roba, radova i usluga iz točke I. ovog Plana javnim prikupljanjem

R. br.

Opis nabave


Pozicija-konto


Iznos u Kn

Procijenjena
vrijednost u Kn

1.

Studija utjecaja na okoliš za plažu na Obali Petra Krešimira IV

5723-4264

500.000,00

410.000,00

2.

Studija utjecaja na okoliš za plažu po DPU Turist - Lopar - Crveni križ

5724-4264

500.000,00

410.000,00

3.

Rekonstrukcija Ulice Osap u duljini od cca. 150 m

6520-4213

450.000,00

369.000,00

4.

Gradnja Ulice Sopot

6550-3861

1.300.000,00

1.066.000,00

5.

Rekonstrukcija Ulice Krminska

6575-4213

400.000,00

328.000,00

6.

Gradnja Ulice po DPU Obala Petra Krešimira IV

6600-4213

700.000,00

574.000,00

7.

Gradnja javne rasvjete Ulice Sopot

6630-4214

290.000,00

238.000,00

8.

Gradnja javne rasvjete Mel - Mikulja

6640-4214

500.000,00

410.000,00

9.

Gradnja javne rasvjete Gaj - Miletići

6645-4214

520.000,00

427.000,00

10.

Gradnja potpornog zida groblja u Novom Vinodolskom

6660-4214

400.000,00

328.000,00

11.

Nabava dugoročnog financijskog kredita

84411

12.000.000,00

12.000.000,00

 

SVEUKUPNO:

 

17.560.000,00

16.560.000,00

Proračunska stavka

ponuda ili ograničenim prikupljanjem ponuda, a za nabavu roba, radova i usluga u vrijednosti do 20.000,00 Kn izravnim ugovaranjem.

Izravno ugovaranje primjenjivat će se i u slučaju ako se u prethodnom postupku javnog ili ograničenog prikupljanja ponuda dobije samo jedna prihvatljiva ponuda.

III.

Tijekom 2005. godine Grad Novi Vinodolski će pristupiti nabavi sljedećih roba, radova i usluga:

R. br.

Opis nabave


Pozicija-konto


Iznos u Kn

Procijenjena
vrijednost u Kn

1.

Nabavka uredskog materijala

4090-3221

90.000,00

74.000,00

2.

Nabavka stolica za Dom kulture u Novom Vinodolskom

4265-4221

150.000,00

123.000,00

3.

Nabavka fotokopirnog stroja

4270-4221

100.000,00

82.000,00

4.

Održavanje i popravci na objektima u vlasništvu Grada

5705-3232

190.000,00

155.000,00

5.

Geodetsko-katastarske usluge

5710-3237
6735-3237

120.000,00
100.000,00

180.000,00

6.

Sanacija na pomorskom dobru

5720-4124

50.000,00

41.000,00

7.

Popravak sata na zvoniku crkve Sv. Filipa i Jakova

5754-4124

30.000,00

25.000,00

8.

Sanacija zvonika crkve Sv. Filipa i Jakova

5756-4124

170.000,00

140.000,00

9.

Prosijecanje protupožarnih puteva

5870-4213

30.000,00

25.000,00

10.

Uređenje fontane na Trgu Vinodolskog zakona

6105-3232

50.000,00

41.000,00

11.

Sanacija otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta

6107-3232

100.000,00

82.000,00

12.

Uređenje javnog stubišta kod pošte u Novom Vinodolskom

6510-4214

195.000,00

160.000,00

13.

Uređenje javnog sanitarnog čvora na Obali Kneza Branimira

6512-4214

100.000,00

82.000,00

14.

Projektiranje šetnice Klek - Kavana PLAŽA

6514-4264

190.000,00

155.000,00

15.

Projektna dokumentacija ulica naselja Dugno u Povilama

6530-4264

150.000,00

123.000,00

16.

Stručni nadzor nad gradnjom Ulice Sopot

6565-4213

41.000,00

34.000,00

17.

Rekonstrukcija dijela Ulice Povilska

6585-4213

100.000,00

82.000,00

18.

Glavni projekt ulice po DPU Obala Petra Krešimira IV

6595-4264

190.000,00

155.000,00

19.

Stručni nadzor nad gradnjom ulice po DPU Obala Petra Krešimira IV

6605-4213

33.000,00

27.000,00

20.

Rekonstrukcija Ulice Sv. Jakov u Smokvici u duljini 270 m

6615-4213

135.000,00

110.000,00

21.

Projekt križanja ulica u Povilama

6623-4264

130.000,00

106.000,00

22.

Sanacija javne rasvjete Velebitske ulice u Klenovici

6647-4214

190.000,00

155.000,00

23.

Projektna dokumentacija javne rasvjete naselja Dugno u Povilama

6650-4264

70.000,00

57.000,00

24.

Sanacija pokosa iza mrtvačnice u Ledenicama

6683-4214

50.000,00

41.000,00

25.

Održavanje natpisnih ploča naselja i ulica

6315-3232

20.000,00

16.000,00

26.

Plan intervencija zaštite okoliša

6723-4264

50.000,00

41.000,00

 

SVEUKUPNO

 

2.824.000,00

2.312.000,00

Proračunska stavka

IV.

Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku provođenja nabave za nabave vrijednosti veće od 20.000,00 Kn donosi pročelnik nadležnog upravnog odjela uz suglasnost Predsjednika poglavarstva.

Administrativne poslove za provođenje postupka nabave provodit će upravni odjel čiji djelokrug rada obuhvaća nabava iz točke III. ovog Plana.

V.

Za provedene postupke nabave u Upravnom odjelu za financije, računovodstvo i planiranje vodit će se evidencija postupka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i isti će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-02/05-01/1

Ur. broj: 2107/02-03-05-3

Novi Vinodolski, 19. siječnja 2005.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva
Milivoj Vidmar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=118&mjesto=51250&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr