SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

193.

Na temelju članka 75. stavka 2. i članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 13. stavka 1. točke 6. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za luke županijskog i lokalnog značaja

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za luke županijskog i lokalnog značaja (»Službene novine« broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10 i 14/11), naziv Odluke mijenja se i glasi:

»Odluka o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj«.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom osniva se Županijska lučka uprava MALI LOŠINJ radi upravljanja, održavanja i izgradnje te korištenja luka županijskog i lokalnog značaja koje se nalaze na području Grada Malog Lošinja, a sukladno propisu o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije kojeg donosi ministar nadležan za poslove pomorstva«.

Članak 3.

U članku 16., stavak 3. briše se.

Članak 4.

Županijska lučka uprava Mali Lošinj uskladit će Statut s ovom Odlukom i dostaviti ga Županijskoj skupštini na suglasnost, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 5.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za luke županijskog i lokalnog značaja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/14-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-14-34

Rijeka, 27. studenoga 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=913&mjesto=00001&odluka=193
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr