SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3

1.

Na temelju članka 21.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/ 03) i članka 6. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01 i 13/02) Gradsko poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 61. sjednici održanoj 18. siječnja 2005. godine donosi

ODLUKU

I.

Izdaje se prethodna suglasnost na prijavljeni Cjenik proizvoda i usluga KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 307-01/05-01/1

Ur. broj: 2107/02-03-05-2

Novi Vinodolski, 19. siječnja 2005.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA NOVI VINDODOLSKI

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Milivoj Vidmar, v.r.

______ . ______

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO
VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.
NOVI VINODOLSKI

CJENIK - CIJENA TARIFA USLUGA

1) CIJENE VODE ZA DOMAĆINSTVO

Mjesec

Cijena vode
Kn/m3

PDV

Naknada za korištenje voda
Kn/m3*

Naknada za
zaštitu voda
Kn/m3*

Ukupna cijena
Kn/m3

Siječanj

3,87

0,85

0,80

0,90

6,42

Veljača

3,96

0,87

0,80

0,90

6,53

Ožujak

4,00

0,88

0,80

0,90

6,58

Travanj

4,00

0,88

0,80

0,90

6,58

Svibanj

3,99

0,88

0,80

0,90

6,57

Lipanj

7,12

1,57

0,80

0,90

10,39

Srpanj

7,12

1,57

0,80

0,90

10,39

Kolovoz

7,39

1,63

0,80

0,90

10,72

Rujan

7,39

1,63

0,80

0,90

10,72

Listopad

4,00

0,88

0,80

0,90

6,58

Studeni

4,00

0,88

0,80

0,90

6,58

Prosinac

4,00

0,88

0,80

0,90

6,58

*Naknada za korištenje i naknada za zaštitu voda plaćaju se sukladno »Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva« (»Narodne novine« broj 107/95, 19/96 i 88/98). Visinu naknade određuje Vlada Republike Hrvatske i one su prihod Hrvatskih voda.

2) CIJENE VODE ZA GOSPODARSTVO

Mjesec

Cijena vode
Kn/m3

PDV

Naknada za
korištenje voda Kn/m3*

Cijena vode bez NZV**

Naknada za
zaštitu voda
Kn/m3*

Ukupna cijena Kn/m3

Siječanj

4,96

1,09

0,80

6,85

0,90

7,75

Veljača

5,07

1,12

0,80

6,99

0,90

7,89

Ožujak

5,12

1,13

0,80

7,05

0,90

7,95

Travanj

5,12

1,13

0,80

7,05

0,90

7,95

Svibanj

5,11

1,12

0,80

7,03

0,90

7,93

Lipanj

10,89

2,40

0,80

14,09

0,90

14,99

 

Srpanj

10,89

2,40

0,80

14,09

0,90

14,99

 

Kolovoz

11,30

2,49

0,80

14,59

0,90

15,49

 

Rujan

11,30

2,49

0,80

14,59

0,90

15,49

 

Listopad

5,12

1,13

0,80

7,05

0,90

7,95

 

Studeni

5,12

1,13

0,80

7,05

0,90

7,95

 

Prosinac

5,12

1,13

0,80

7,05

0,90

7,95

 

*Naknada za korištenje i naknada za zaštitu voda plaćaju se sukladno »Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva« (»Narodne novine« broj 107/95, 19/96 i 88/98). Visinu naknade određuje Vlada Republike Hrvatske i one su prihod Hrvatskih voda.

**Cijena vode za korisnike koji naknadu za zaštitu voda plaćaju direktno Hrvatskim vodama po rješenju.

3)CIJENA USLUGE ZA REDOVNU IZMJENU VODOMJERA SUKLADNO PRAVILNIKU O VODOVODU (»Službene novine« broj 29/03)

 

Vodomjeri

Jed. mjere

Cijena Kn

PDV

Ukupna cijena

3.1.

Vodomjer od 1/2 ''

kom

283,78

62,43

346,21

3.2.

Vodomjer od 3/4 ''

kom

283,78

62,43

346,21

3.3.

Vodomjer od 1''

kom

308,45

67,86

376,31

3.4.

Vodomjer od 5/4''

kom

308,45

67,86

376,31

3.5.

Vodomjer od 6/4''

kom

345,47

76,00

421,47

3.6.

Vodomjer od 50 mm

kom

345,47

76,00

421,47

3.7.

Vodomjer od 60 mm

kom

389,88

85,77

475,65

3.8.

Vodomjer od 80 mm

kom

389,88

85,77

475,65

3.9.

Vodomjer 100 mm

kom

431,83

95,00

526,83

Izmjena vodomjera vrši se sukladno »Naredbi o ovjernim razdobljima za ponovno ovjeravanje mjerila i o razdobljima za umjeravanje etalona« (»Narodne novine« broj 69/01). Cijena sadrži rad potreban za izmjenu vodomjera dok se materijal obračunava prema stvarnim cijenama u trenutku izvršenja usluge.

Naplata usluge redovne izmjene vodomjera vršit će se srazmjerno dijelu već uplaćenog kroz raniji period na način:

2004. godine

1/5 ukupne vrijednosti usluge (rad, materijal i PDV)

2005. godine

2/5 ukupne vrijednosti usluge (rad, materijal i PDV)

2006. godine

3/5 ukupne vrijednosti usluge (rad, materijal i PDV)

2007. godine

4/5 ukupne vrijednosti usluge (rad, materijal i PDV)

2008. godine

5/5 ukupne vrijednosti usluge (rad, materijal i PDV)

4) RAZNE USLUGE

VRSTA USLUGE

Cijena Kn

PDV

Ukupna
cijena

4.1. Režijska satnica:
- vodoinstalater VKV i KV 1sat
- monter PKV 1 sat
- vozač, zidar, soboslikar, strojobravar, električar KV, VKV 1sat
- stručni poslovi (VSS, VŠS, SSS) 1 sat


58,20
46,56
58,20
77,60


12,80
10,24
12,80
17,07


71,00
56,80
71,00
94,67

4.2. Zatvaranje te ponovno otvaranje glavnog ventila zbog neurednog plaćanja potrošnje vode

47,22

10,39

57,61

4.3. Osposobljavanje vodovodnog priključka

322,04

70,85

392,89

4.4. Osposobljavanje vodovodnog priključka s propusnim ventilom

404,13

88,91

493,04

4.5. Korištenje vozila:
- osobno vozilo 1 sat
- malo teretno vozilo 1 sat
- teretno vozilo 1 sat


65,18
109,26
148,22


14,34
24,04
32,61


79,52
133,30
180,83

Navedene cijene vezane su na vrijednost EUR-a od 7,489 (srednji tečaj HNB), te ukoliko dođe do promjene tečaja na dan obračuna za više od 50otrebno je izvršiti korekciju cijena.

Cijene pod rednim brojem 1. i 2. za komunalnu uslugu opskrbu vodom primjenjuje se za tekući mjesec u kojem se izda prethodna suglasnost poglavarstava jedinica lokalne samouprave sukladno čl. 21. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03) godine, a cijene za usluge pod rednim brojem 3 i 4 primjenjuju se od 01.01.2005. godine.

Cjenik ostaje na snazi u narednim poslovnim godinama, dok ga sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03) vlasnici svojom odlukom ne promijene.

Donošenjem ovog cjenika stavlja se izvan snage cjenik od 23. prosinca 2003. godine.

Novi Vinodolski, 27. prosinca 2004.

Predsjednik Skupštine
Milivoj Vidmar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=118&mjesto=51250&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr