SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 35. Ponedjeljak, 24. studenog 2014.
OPĆINA BAŠKA

59.

Temeljem članka 4. stavak 1. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88), članaka 25. i 26. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13 i 44/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), na sjednici održanoj dana 12. studenoga 2014. godine, Općinsko vijeće Općine Baška donijelo je

ODLUKU
o promjeni granice naselja Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom usklađuje se granica naselja Baška na području Općine Baška s granicom katastarske općine Baška-nova.

Članak 2.

Usklađenje granice naselja Baška utvrđuje se na način da se:

- granica između naselja Baška (MB 001490) i naselja Batomalj (MB 001686) usklađuje sa granicom katastarske općine Baška-nova (MBR 337285),

- sjevero-zapadni dio granice između naselja Baška (MB 001490) i naselja Jurandvor (MB 026646) usklađuje sa granicom katastarske općine Baška-nova (MBR 337285).

Ostale granice naselja Baška ostaju nepromijenjene, odnosno određene su granicama katastarskih čestica katastarske općine Baška.

Članak 3.

Usklađenje granice naselja Baška iz članka 2. Ove Odluke prikazano je na grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke.

Grafički prilog iz stavka 1. ovoga članka nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 4.

Ova Odluka dostavit će se Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar u Rijeci, radi provedbe i promjene podataka u Registru prostornih jedinica Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/12

Ur. broj: 2142-03-01/1-14-9

Baška, 12. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr