SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 35. Ponedjeljak, 24. studenog 2014.
OPĆINA BAŠKA

56.

Temeljem članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09,150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst), članaka 8. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 12. studenoga 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima
i nagradama Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/98, 24/12) članak 11. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće imenuje Povjerenstvo od pet članova - predsjednika, potpredsjednika i 3 člana, za razmatranje prijedloga.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/12

Ur. broj: 2142-03-01/1-14-5

Baška, 12. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr