SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 34. Ponedjeljak, 10. studenog 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

17.

Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13 i 54/13, članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/ 09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/03) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 30/09, 35/09 i 16/13) Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na svojoj sjednici održanoj dana 30. listopada 2014. 2014. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
Općine Brod Moravice

Članak 1.

U članku 2. Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 23/12) iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Popis i jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama (Registar nerazvrstanih cesta) na području Općine Brod Moravice donosi općinski načelnik posebnom Odlukom. Jedinstvenu bazu podataka iz ovog članka donosi se na osnovi odredbi propisa o cestama.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/14-01/11

Ur. broj: 2112-06-14-01-01

Brod Moravice, 30. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=911&mjesto=51312&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr