SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
OPĆINA MATULJI

43.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, br. 26/09, 38/9, 8/13 i 17/14), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 21. listopada 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Jurdani

Članak 1.

Komunalnom društvu »Komunalac« d.o.o. Jurdani povjerava se obavljanje poslova javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Matulji.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/14-01/12

Ur. broj: 2156-04-01-14-1

Matulji, 21. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=909&mjesto=51211&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr