SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
OPĆINA ČAVLE

63.

Na temelju članka 31., stavka 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14 i 26/14), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici 30. listopada 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadama članovima
Savjeta općinskog načelnika Općine Čavle

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju naknada troškova za rad (u daljnjem tekstu: naknada) članovima Savjeta općinskog načelnika Općine Čavle.

Članak 2.

Članovi Savjeta općinskog načelnika imaju pravo na mjesečnu naknadu.

Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika i službenici upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu imenovani u Savjet općinskog načelnika nemaju pravo na mjesečnu naknadu.

Članak 3.

Visina mjesečne bruto naknade članka 2 stavka 1. ove Odluke određuje se u visini od 3.450 kn.

Članak 4.

Osim prava na naknadu iz članka 3. članovi Savjeta općinskog načelnika ostvaruju pravo na dnevnicu za službeno putovanje i naknadu putnih troškova sukladno važećoj zakonskoj regulativi, te naknadu troškova noćenja u stvarnoj vrijednosti.

Isplatitelj naknade obvezan je propisane poreze i doprinose obračunati i isplatiti istovremeno s isplatom naknade.

Članak 5.

Novčana sredstva za naknade iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/15

Ur. broj: 2170-03-14-01-10

Čavle, 30. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr