SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
OPĆINA ČAVLE

60.

Na temelju odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14 i 26/14), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. listopada 2014. donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u kulturi
Općine Čavle za 2014. godinu

Članak 1.

Članak 3. st 1. mijenja se i glasi:

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi u 2014. godini, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 1.666.000 kn.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuju se danom objave.

Klasa: 021-05/14-01/15

Ur. broj: 2170-03-14-01-6

Čavle, 30. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr