SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
OPĆINA ČAVLE

59.

Na temelju odredbe članka 76.st.4. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14 i 26/14), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici 30. listopada 2014. g. donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u športu Općine Čavle
za 2014. godinu

Članak 1.

Članak 3. st 1. mijenja se i glasi:

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2014. godini, osiguravaju se u iznosu od 3.459.700 kn.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuju se danom objave.

Klasa: 021-05/14-01/15

Ur. broj: 2170-03-14-01-7

Čavle, 30. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr