SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
OPĆINA ČAVLE

58.

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14 i 26/14) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. listopada 2014. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva
u Općini Čavle za 2014. godinu

Članak 1.

Članak 8. st. 1. mijenja se i glasi:

Financijska sredstva za ostvarivanje potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2014. osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 2.161.000 kn.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuju se danom objave.

Klasa: 021-05/14-01/15

Ur. broj: 2170-03-14-01-8

Čavle, 30. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr