SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
OPĆINA BAŠKA

53.

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. listopada 2014. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2014. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-14-12

Baška, 21. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik Ivica Juničić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr