SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
OPĆINA BAŠKA

51.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 12/13) i članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 12/ 13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. listopada 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru Odbora za izbor i imenovanje

I.

U Odbor za izbor i imenovanje izabiru se:

1. Ivan Vasilić, predsjednik,

2. Arist Dekanić, potpredsjednik,

3. mr. sc. Majda Šale, član,

4. Emil Polonijo, član,

5. Sanjin Grgurić, član.

II.

Stupanjem na snagu ove Oduke:

.razrješuju se dosadašnji članovi Odbora za izbor i imenovanje,

.prestaje važiti Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/13, 24/14).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/11

Ur. broj: 2142-03-01-14-7

Baška, 21. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr