SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

50.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 25/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 12. sjednici održanoj dana 23. listopada 2014. donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
NOVI VINODOLSKI ZA 2014. G.

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2014. g. sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2014. g. objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/14-01/4

Ur.broj: 2107/02-01-14-2

Novi Vinodolski, 23. listopada 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=909&mjesto=51250&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr