SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

62.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« 26/09, 32/09, 10/13) i u svezi sa čl. 35. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) na sjednici održanoj dana 21. listopada 2014. godine, donijelo je sljedeću

Odluku
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Članak 15. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja («Sl.n. PGŽ« 5/03, 15/06, 13/10, 18/13) dopunjuje se stavcima 4. i 5. koji glase:

»Ukoliko je predmet zakupa poljoprivredno zemljište, odnosno zemljište koje nije obuhvaćeno prostornim planovima a koristi se ili se može koristiti u poljoprivredne svrhe, zahtjevu je potrebno priložiti gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta.«

»Zakupnik poljoprivrednog zemljišta je dužan podignuti nasade iz ugovora o zakupu u roku od 3 godine od dana sklapanja ugovora.«

Članak 2.

Članak 19. mijenja se i glasi: »Zakupnina se određuje odlukom gradonačelnika, u kunskom iznosu po četvornom metru, uvažavajući namjenu za koju se nekretnina koristi.«

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno - pravna pitanja Gtradskog vijeća da utvrdi pročišćeni tekst Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 947-01/14-01/53

Ur. broj. 2213/01-01-14-4

Mali Lošinj, 21. listopada 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr