SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

61.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/09, 32/09 i 10/13 ) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 21. listopada 2014. godine, donijelo je

Odluku
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Grada Malog Lošinja (»Službene novine« br. 32/01, 7/02, 27/04, 7/11, 24/11, 8/ 13, 12/13-pročišćeni tekst), u članku 4 st. 3. iza riječi »djelatnosti« dodaje se

»poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i šumarstva«.

Članak 2.

U članku 6a .st. 2. iza riječi spremišta dodaje se »građevina koje se izvode u roh bau sistemu i ostale djelatnosti i objekti koji nisu navedeni u članku 4. st. 5. Odluke«.

Članak 3.

U članku 9. st. 1.alineja 5 briše se.

Članak 4.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a. koji glasi:

»Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođene su osobe određene u suglasju sa Zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovisnkog rata i članovi njihovih obitelji kada grade odgovarajući stan radi svog stambenog zbrinjavanja.

Obveznik iz stavka 1. ovog članka dužan je prilikom podnošenja zahtjeva osobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa Upravnom odjelu dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uvjete iz stavka 1 ovog članka.

Osobe navedene u stavku 1. ovog članka koje grade stan veći od odgovarajućeg stana plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma stana kojeg grada i odgovarajućeg stana. Ukoliko u vlasništvu imaju stan koji nije odgovarajući, a grade odgovarajući stan ili stan veći od odgovarajućeg plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma stana kojeg grade i stana u vlasništvu umanjenog za obujam odgovarajućeg stana.

Upravni odjel će donijeti rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa ukoliko podnositelj zahtjeva dokaže da ispunjava uvjete iz članka 9 i 9a ove Odluke.«

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-06/14-01/05

Ur. broj: 2213701-01-14-4

Mali Lošinj, 21. listopada 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr