SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

179.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 23. Statuta

Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 21. listopada 2014. godine (KLASA: 342-01/14-02/57, URBROJ: 2170/1-07-02/1-14- 2) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 12. sjednici održanoj 30. listopada 2014. godine donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža
u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija, (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj.

Područje koncesije sastoji se od 2 (dvije) cjeline i to:

1. plaža A - Bellevue - ukupne površine 30082 m2 od čega 2895 m2 kopnenog dijela i 27187 m2 morskog dijela i se sastoji od:

- plaže Hortensija - uređena plaža, naplata ulaska na plažu na 4789 m2

- plaže Bellevue - uređena plaža, naplata ulaska na plažu na 25293 m2 (ugostiteljstvo 425 m2)

2. plaža B - Alhambra ukupne površine 9104 m2 od čega 1130 m2 kopnenog dijela i 7974 m2 morskog dijela i sastoji se od:

- plaže Alhambra/Augusta - uređena plaža, naplata ulaska na plažu 3733 m2 (ugostiteljstvo 100 m2)

- plaže Mirasol/Hygea- uređena plaža 5371 m2

Za izgradnju na pomorskom dobru potrebno je u redovnoj proceduri ishoditi lokacijsku dozvolu, te potvrdu na glavni projekt, a sve sukladno Prijedlogu koncesije s Idejnim rješenju izrađenom od trgovačkog društva »Rusan arhitektura« d.o.o. u listopadu 2014. godine, koji čini sastavni dio natječajne dokumentacije iz članka 9. ove Odluke.

Gospodarsko korištenje uključuje sportsko-rekreacijske, ugostiteljsko-turističke komercijalne djelatnosti predviđene u Idejnom projektu na koje u prethodnom postupku mora dati suglasnost Grad Mali Lošinj.

Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja temelji se na predviđenoj dinamici realizacije ulaganja definiranoj u Studiji gospodarske opravdanosti i Analizi davanja koncesije i iznosi 9.287.500,00 kuna. U prvoj godini trajanja koncesije Investicijsko ulaganje obuhvaća izgradnju potrebne infrastrukture i nabavku opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti i iznosi 7.663.000.000,00 kuna, a u ostalim godinama ulaganja iznose 1.615.000,00 kuna, a odnose se na redovno održavanje područja koncesije.

Za sva sredstva koja po svojoj prirodi i namjeni izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje u Gradu Malom Lošinju.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 39186 m2 a struktura površina je prikazana u tablici kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«. Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

Klasa: 021-04/14-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-23

Rijeka, 30. listopada 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=909&mjesto=00001&odluka=179
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr