SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 31. Petak, 17. listopada 2014.
OPĆINA LOKVE

21.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), i članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine«18/13) Općinsko Vijeće Općine Lokve na 10. sjednici održanoj 30. rujna 2014. god. donosi

ODLUKU
o sufinanciranju prehrane učenika Osnovne škole Rudolfa Strohala, Lokve i polaznika dječjeg vrtića

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način financiranja prehrane učenika Osnovne škole Rudolfa Strohala, Lokve i polaznika Dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi.

Članak 2.

Prehrana učenika Osnovne škole Rudolfa Strohala, Lokve i polaznika Dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi sufinancirati će se u iznosu od 50% stvarnih troškova.

Članak 3.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurat će se iz Proračuna Općine Lokve za 2014 godinu.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«

Klasa: 602-02/14-01/10

Ur.broj: 2112-02/1-14-1

Lokve, 30. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica
Gordana Božić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr