SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 31. Petak, 17. listopada 2014.
OPĆINA LOKVE

20.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), i članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine«18/13) Općinsko Vijeće Općine Lokve na 10. sjednici održanoj 30. rujna 2014. god. donosi

ODLUKU
o financiranju troškova prijevoza učenika
OŠ Rudolfa Strohala, Lokve

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način financiranja troškova prijevoza učenika OŠ Rudolfa Strohala, Lokve na relacijama koje ne pokriva Upravno tijelo nadležno za djelatnost odgoja i obrazovanja Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Financijska sredstva izdataka prijevoza za 2014 . godinu razgraničavaju se na:

1.) Izdatke prijevoza koje Općina Lokve financira u cijelosti-trošak goriva na relacijama

Lokve - Mala Voda Zajez-Lokve (i povratak= 2 puta)

Lokve - Podsleme-Lokve (i povratak= 2puta)

2.) Izdatke prijevoza po jednom razrednom odjelu

-usluge redovitog servisiranja, održavanja i popravaka prijevoznog sredstva 1/8

-premije osiguranja prijevoznog sredstva 1/8

-auto gume 1/8

-materijal i dijelovi za tekuće održavanje kombi
vozila 1/8

-godišnji porez na prijevozno sredstvo i registracija 1/8

Članak 3.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurat će se iz Proračuna Općine Lokve za 2014 godinu.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«

Klasa: 602-02/14-01/09

Ur.broj: 2112-02/1-14-1

Lokve, 30. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica
Gordana Božić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr