SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 31. Petak, 17. listopada 2014.
OPĆINA FUŽINE

43.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 23/09, 30/09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 15. listopada 2014. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o potvrđivanju člana Upravnog vijeća Centra
za brdsko - planinsku poljoprivredu
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Potvrđuje se imenovanje Damira Zanoškara za člana Upravnog vijeća Centra za brdsko - planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/14-01/04

URBROJ: 2112/03-01-14-10

Fužine, 15. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr