SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 31. Petak, 17. listopada 2014.
OPĆINA FUŽINE

40.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 15. listopada 2014. godine donosi

ODLUKU
o nagrađivanju nadarenih pojedinaca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju opći uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu nagrada nadarenim pojedincima u Općini Fužine.

Članak 2.

Sredstva za dodjelu nagrada osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine.

Nagrada se dodjeljuje pojedincu za ostvarene iznimne rezultate na području sporta, umjetnosti i znanosti.

Članak 3.

Iznos nagrade (IN) se izračunava tako da se osnovica množi s koeficijentom ostvarenog iznimnog rezultata (K), koji je definiran u člancima 7., 8. i 9. ove Odluke.

Članak 4.

Odluku o visini osnovice donosi Općinski načelnik na temelju sredstava osiguranih u Proračunu Općine za godinu u kojoj se nagrade dodjeljuju.

II. PRAVO NA DOBIVANJE NAGRADE

Članak 5.

Pravo na nagradu imaju pojedinci koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Fužine i to najmanje jednu godinu prije dana podnošenja molbe.

Članak 6

Nadareni pojedinac u toku jedne kalendarske godine može biti nagrađen samo za jedan izuzetan rezultat.

III. KRITERIJI ZA DOBIVANJE NAGRADE

I. za iznimna sportska postignuća

II. za iznimna postignuća na školskim natjecanjima

III. za iznimna postignuća u glazbenoj umjetnosti

IV. za iznimna postignuća na drugim područjima
znanosti i umjetnosti

Članak 7.

I. za iznimna sportska postignuća

Postignuti sportski rezultat mora biti službeno evidentirano u kalendaru nadležnoga saveza, kako slijedi:

Koeficijent ostvarenog iznimnog rezultata (K) za izračun iznosa nagrade za rezultatsko postignuće seniorskog rezultata iznosi redom:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/04

URBROJ: 2112/03-01-14-07

Fužine, 15. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr