SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 31. Petak, 17. listopada 2014.
OPĆINA FUŽINE

39.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine br. 125/11) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 23/09, 30/09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Fužine na svojoj sjednici od 15. listopada 2014. donosi sljedeću

Odluku
o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Fužine

Članak 1.

U Odluci o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/97, 18/98, 46/07, 03/08, 30/09, 43/10 i 44/ 13) u čl. 29. a) st. 1. u tabeli u trećem stupcu XII grupe djelatnosti koeficijent brojka »0,5« zamjenjuje se brojem »0,1«.

Članak 2.

Iza članka 31. dodaje se novi članak 31.a) koji glasi:

»Zakupcima poslovnih prostora koji su obveznici poreza na dohodak ili dobit, a nisu upisani u registar obveznika PDV-a, odobrava se popust ugovorene zakupnine od 20 % dok za to ispunjavaju uvjete.

Zakupnici iz st. 1. ovog članka obvezni su dostaviti izjavu kojom izjavljuju da su obveznici poreza na dohodak ili dobit i da nisu upisani u registar obveznika PDV-a kako bi se primjenila odredba st. 1. ovog članka.

Ukoliko se utvrdi da je zakupnik postao obveznik PDV- a tijekom razdoblja za koji je primjenjen popust, zakupniku će se retroaktivno izvršiti obračun ugovorne zakupnine .«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/04

URBROJ: 2112/03-01-14-08

Fužine, 15. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr