SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 30. Ponedjeljak, 13. listopada 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

52.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, donijela je 10. listopada 2014. godine,

IZMJENE I DOPUNE
Plana prijma u službu za 2014. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Općinu Omišalj za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/14), točka I. mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se da su u Upravnom odjelu Općine Omišalj na dan 10. listopada 2014. godine nepopunjena sljedeća radna mjesta:

a) u Upravnom odjelu - Odsjeku za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

-Viši stručni suradnik 2 za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo (1 izvršitelj)

b) u Upravnom odjelu - Odsjeku za proračun i financije

-Viši stručni suradnik 1 za proračun i financije
(1 izvršitelj)

Ostala radna mjesta, sistematizirana Pravilnikom o unutarnjem redu Općine Omišalj, KLASA: 011-01/14-01/1, URBROJ: 2142-06-10-01-1 od 28. veljače 2014. g. i Izmjenama Pravilnika KLASA: 011-01/14-01/1, URBROJ: 2142-06-10-01-1 od 10. listopada 2014. g. popunjena su na neodređeno vrijeme.

II.

Tijekom 2014. godine planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme na sljedeće radno mjesto:

-Viši stručni suradnik 1 za proračun i financije
(1 izvršitelj)

III.

Ove Izmjene i dopune Plana prijma stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/14-01/1

URBROJ: 2142-06-14-01-4

Omišalj, 10. listopada 2014.

OPĆINSKA NAČELNICA

mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr