SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 30. Ponedjeljak, 13. listopada 2014.
OPĆINA LOKVE

18.

Na temelju članka 65. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 129/08, 80/10, 124/10 i 25/12) i članka 36. Statuta Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Lokve na sjednici održanoj 30. rujna 2014. godine, donosi

I. IZMJENU PROGRAMA
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog doprinosa u Proračun Općine Lokve u 2014. godini.

Članak 2.

U 2014. godini planiraju se prihodi od šumskog doprinosa u iznosu od 250.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristit će se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu Općine Lokve, sukladno Programima gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini u kojima su raspoređena planirana sredstva šumskog doprinosa.

Članak 4.

Ova I. izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-01/14-01/05

URBROJ: 2112-02/1-14-1

Lokve, 30. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Gordana Božić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=907&mjesto=51316&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr