SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 28. Petak, 26. rujna 2014.
OPĆINA VINODOLSKA

37.

Na temelju GLAVE III, članak 6. Pravilnika o provedbi postupka male nabave bagatelne vrijednosti u Vinodolskoj općini, (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 7/14) odredbi Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj: 87/08 i 136/12) članka 20.stavak(2), u svezi sa člankom 18 stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj: 90/11,83/13,143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda RH-e), članka 48.Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije«,broj:40/ 09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 7. sjednici održanoj 3. rujna 2014. godne donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
PLANA BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE
OD 20.000,00 KUNA, DO 200.000,00 KUNA,
ZA ROBE I USLUGE I OD 20.000,00 KUNA
DO 500.000,00 KUNA, ZA RADOVE

Članak 1.

U Planu Bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robe i usluge i od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna, za radove (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 7/14), u članku 3. Plana-tabelarni dio dopunjava se točkom: 62 do 66, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ova I. Izmjene i dopune Plana bagatelne nabave za 2014. godinu, stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službene novine Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/1
Ur. broj: 2107-03/14-01-6-9-88
Bribir, 3. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOSLKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=905&mjesto=91253&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr