SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 1. Srijeda, 12. siječnja 2005.
GRAD RIJEKA
5

4.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2004. godini (»Narodne novine« broj 48/04) i članka 61. Sta

tuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 28. prosinca 2004. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PLANA
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2004. godini

Članak 1.

U Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2004. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/04 i 33/04) rashodi iz članka 1. stavka 2. Plana mijenjaju se i glase kako je iskazano u Prilogu koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Plana.

Prilog iz stavka 1. ovoga članka nije predmet objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/3

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 28. prosinca 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr