SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 1. Srijeda, 12. siječnja 2005.
GRAD RIJEKA
5

2.

Na temelju članka 30. stavka 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 3/01 - pročišćeni tekst, 6/01, 10/02 i 07/04.) i članka 15. Poslovnika Poglavarstva Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/ 02) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 14. prosinca 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju vrijednosti parametra »a«
za izračun visine mjesečne zakupnine u 2005. godini

Članak 1.

Utvrđuje se vrijednost parametra »a« za izračun visine mjesečne zakupnine po 1 m2 korisne površine poslovnog prostora za 2005. godinu u iznosu od 4,59 e preračunato u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan ispostave računa.

Članak 2.

Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju vrijednosti parametra »a« za izračun vrijednosti mjesečne zakupnine u 2004. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/03).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 022-05/05-01/2

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 14. prosinca 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr