SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
OPĆINA FUŽINE

36.

Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04 i 38/09) i članka 48. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09 i 12/13), Općinski načelnik Općine Fužine, dana 15. rujna 2014. godine, donosi

ODLUKU
o visini novčane naknade dobrovoljnim vatrogascima
kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na
području općine Fužine

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se visina i uvjeti za dobivanje novčane naknade za dobrovoljne vatrogasce koji:

- su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Fužine,

- nisu u radnom odnosu, a sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Fužine.

Članak 2.

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Fužine za vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće ukoliko to zatraži poslodavac.

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Fužine poslije radnog vremena, imaju pravo na neradne sate u dvostrukom trajanju od vremena provedenog na intervenciji, uz pravo na naknadu plaće ukoliko to zatraži poslodavac.

Članak 3.

Pravo na naknadu plaće iz članka 2. ove Odluke imaju poslodavci koji uz zahtjev za novčanu naknadu za dobrovoljne vatrogasce dostave potvrdu Dobrovoljnog vatrogasnog društva o vremenu i mjestu sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji, kao i izračun naknade koju ostvaruje temeljem prava iz kolektivnog ugovora pravne osobe poslodavca.

Članak 4.

Pravo na isplatu novčane naknade utvrđene ovom Odlukom ostvaruje dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom odnosu koji uz zahtjev obavezno mora priložiti potvrdu Dobrovoljnog vatrogasnog društva o vremenu i mjestu sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji te potvrdu zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlenosti ili školske ustanove o statusu učenika ili studenta.

Članak 5.

Naknada za dobrovoljne vatrogasce koji nisu u radnom odnosu, a sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji određuje se na osnovi prosječne mjesečne plaće zaposlenika u JVP Grada Delnice u prethodnom mjesecu podijeljene s brojem radnih sati u mjesecu i brojem sati provedenih u vatrogasnoj intervenciji.

Naknadu će dobrovoljnim vatrogascima isplatiti Dobrovoljno vatrogasno društvo čiji je isti član s područja Općine Fužine, kojem će Općina Fužine doznačiti sredstva po ispostavljenom obračunu troškova, a iz sredstava predviđenih za vatrogastvo u tekućoj godini koja su osigurana u Proračunu Općine Fužine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/14-03/01

Ur. broj: 2112/03-02-14-144

Fužine, 15. rujna 2014.

OPĆINA FUŽINE

Općinski načelnik

Marinko Kauzlarić, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr