SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 1. Srijeda, 12. siječnja 2005.
GRAD RIJEKA
5

1.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 11. siječnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/03, 6/04 i 22/04) u članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom:

- samac do 1.800,00 kuna,

- dvočlana obitelj do 2.600,00 kuna,

- tročlana obitelj do 3.500,00 kuna,

- četveročlana obitelj do 4.500,00 kuna,

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 600,00 kuna.«

Članak 2.

U članku 27. stavku 3. broj »400,00« zamjenjuje se brojem »500,00«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/4

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 11. siječnja 2005.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr