SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

14.

Na temelju članka 131. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13 i 54/13) i objašnjenja Državne geodetske uprave, Središnjeg ureda, Klasa: 932-01/12-02/ 182 Ur. broj: 541-03-1-28 od 24. listopada 2012. godine, Općina Brod Moravice objavljuje

JAVNI POZIV

I.

Općina Brod Moravice započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste - Ulica branitelja Domovinskog rata u Brod Moravicama. Predmetna nekretnina leži na katastarskim česticama između k.č. 11057 i 4063 u k.o. Brod Moravice. Ovim putem se obavještava nositelje prava na predmetnim nekretninama o započinjanju i tijeku postupka.

II.

Izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste obavit će ovlašteni inženjer geodezije Petra Ožanić, dipl.ing.geod., broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 1042, zaposlena u tvrtki Adler&Sager d.o.o. Delnice, Lujzinska cesta 22.

III.

Dana 30. rujna 2014. godine od 9,00 sati, Općina Brod Moravice započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu je izgrađena predmetna cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Ukoliko vremenske prilike budu loše, označavanje ceste će se odgoditi za prvi sljedeći dan bez vremenskih neprilika. Za detaljne informacije možete nazvati broj telefona 051/812-413 tvrtku Adler&Sager d.o.o. Delnice.

IV.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste moguće je obaviti dana 7. listopada 2014. godine u vremenu od 8,00 do 11,00 sati u prostorijama Općine Brod Moravice (Čitaonica), Stjepana Radića 1.

V.

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se zatražiti i pismenim putem najkasnije 8 (osam) dana po završetku javnog uvida ili do 15. listopada 2014. godine na adresu: Općina Brod Moravice, Stjepana Radića 1, 51312 Brod Moravice.

VI.

Ovaj Javni poziv objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, web stranici i oglasnim pločama Općine Brod Moravice.

Klasa: 943-01/14-01/13

Ur. broj: 2112-06-14-01-01

Brod Moravice, 17. rujna 2014.

Općinski načelnik

Dragutin Crnković, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=904&mjesto=51312&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr