SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 1. Srijeda, 12. siječnja 2005.
GRAD KRALJEVICA
3B2 HTML

1.

Na temelju članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2004. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 36/03 i 27/04) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradonačelnik Grada Kraljevice donosi

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Grada Kraljevice za 2004. godinu

I.

Izdaci Proračuna Grada Kraljevice za 2004. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 36/04) planirani u Posebnom dijelu preraspodjeljuju se unutar cijelog Proračuna, a prema sljedećem rasporedu:

Poz.

Naziv

Plan
2004.

Povećanje/
Smanjenje

Novi plan 2004.

101

Naknade članovima Vijeća

150.000

-3.000

147.000

103

Izdaci za protokol - Dan Grada

25.000

1.000

26.000

109

Sponzorstva i pokroviteljstva

30.000

2.000

32.000

136

Ostali rashodi za zaposlene

30.000

5.000

35.000

140

Službena putovanja

35.000

-2.000

33.000

141

Naknade za prijevoz na posao

30.000

-2.000

28.000

142

Stručno usavršavanje zaposlenih

20.000

-1.000

19.000

143

Uredski materijal i stručna literatura

55.000

4.000

59.000

146

Usluge telefona, pošte

125.000

-5.000

120.000

148

Objave oglasa i usluge promidžbe

90.000

5.000

95.000

149

Usluge odvjetnika, bilježnika, ag. Poslovi

60.000

-3.000

57.000

150

Usluge održavanja softvera

45.000

-1.000

44.000

152

Premije osiguranja zaposlenih i opreme

10.000

1.000

11.000

153

Reprezentacija

80.000

1.000

81.000

154

Ostali rashodi poslovanja

5.000

1.000

6.000

155

Usluge platnog prometa

35.000

-2.000

33.000

159

Uredska oprema i namještaj

20.000

-1.000

19.000

258

Financiranje prehrane - Crveni križ

90.000

1.000

91.000

261

Sufinanciranje nabavke školskih knjiga

2.000

1.000

3.000

263

Tekuće donacije humanitarnim udrugama

30.000

-2.000

28.000

303

Energija za objekte

160.000

-8.000

152.000

305

Tekuće i investicijsko održavanje Kaštela

80.000

-2.000

78.000

306

Tekuće i investicijsko održavanje Frankopana

50.000

-2.000

48.000

307

Održavanje sportskih objekata

100.000

5.000

105.000

309

Održavanje poslovnih objekata

40.000

-2.000

38.000

312

Održavanje stanova

10.000

1.000

11.000

313

Komunalne usluge za objekte

180.000

6.000

186.000

314

Troškovi osiguranja objekata

50.000

2.000

52.000

326

Utrošak javne rasvjete

300.000

-15.000

285.000

327

Održavanje javne rasvjete

380.000

12.000

392.000

329

Polica osiguranja javne rasvjete

13.000

1.000

14.000

334

Tekuće održavanje cesta

250.000

10.000

260.000

II.

Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Grada Kraljevice za 2004. godinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/04-01/13

Ur. broj: 2170/08-01-04-01

Kraljevica, 31. prosinca 2004.

Gradonačelnik
Gojko Gudac, v.r.

335

Godišnji ugovor za čišćenje cesta

425.000

-21.000

404.000

343

Ostale usluge

20.000

7.000

27.000

381

Usluge katastra i suda

220.000

6.000

226.000

 

- ukupno

3.245.000

0

3.245.000

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr