SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
GRAD DELNICE

39.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13), članka 38. Statuta Grada Delnica (SN 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13), Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra
za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ
za Grad Delnice

Članak 1.

Mg. Boris Lozer, dipl.oec., imenuje se članom Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ za Grad Delnice, s mandatom od 1. listopada 2014. g. do 30. rujna 2016. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-01/14-01/12

Ur broj 2112-01-30-20-3-14-2

Delnice, 15. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr